Er entreprenör med mångårig erfarenhet av allt inom bygg.


Ledord: Ansvar, helhet & engagemang.

Välkommen till PBAB Bolagen och Lövdalens Bygg!


Vi är en mindre koncern som utför Byggledning och Byggentreprenader i Storstockholm. Vårt fokus är totalentreprenader av bostäder och kommersiella fastigheter. Projekten är varierande, alltifrån Scandics flaggskeppshotell till vindsvåningar och äldreboenden, skolor, kontorsanpassningar och flerbostadshus.

Under mer än 60 år har vi varit med och drivit framgångsrika projekt. Tillsammans i företaget, tillsammans med kunder och beställare och tillsammans med underentreprenörer förverkligar vi visioner, vi bygger om och vi bygger nytt.


Passion för att bygga

PBAB Bolagen och Lövdalens Bygg jobbar framförallt med olika typer av byggentreprenader – alltifrån nyproduktion av bostäder och kommersiella fastigheter till om- och tillbyggnader, stomkomplettering och hyresgästanpassningar.

Sedan starten har vi kunnat hjälpa fler än 550 kunder som gett oss sammanlagt över 5 000 uppdrag. Ett förtroende vi är mycket stolta över.

Varierande Projekt

Vår långa erfarenhet gör att vi har stor kompetens av de flesta typer av byggprojekt. Vi har byggt upp och byggt om alltifrån hotell, affärs- och kontorslokaler till sjukhus, äldreboenden och skolor samt kulturskyddade fastigheter och bostäder.
Några aktuella Projekt

Kv. Blasieholmen 24 – Blasieholmsgatan 5, Stockholm
På uppdrag av Arcona utför vi här, enligt ett konceptförslag, uppfräschning av ytskikt samt snickerier till hyresgäst under pågående verksamhet.

Kv. Oxhuvudet 11 – Malmskillnadsgatan 39, 9tr i Stockholm.
Här utför vi ytterligare en marknadsanpassning av en tom lokal där man precis har avslutat en rivningsentreprenad. Lokalen ligger i anslutning till ett fläktrum som ska renoveras senare i år. Installations stråk från det fläktrummet löper genom denna lokal vilket innebär ett visst samarbete med den kommande entreprenaden.

Kv. Grönlandet – Drottninggatan/Wallinggatan, Stockholm
Här utför vi 2 st marknadsanpassningar i lokaler på olika våningsplan. En av lokalerna skall dessutom ändra lokalyta då man överlåter ett mötesrum till en grannlokal vilket även innebär ändring av installationer samt flyttad brandgräns.

Kv. Svärdfisken – Drottninggatan/Olof Palmes gata, Stockholm
Här utför vi en marknadsanpassning till Hufvudstaden inkl. utbyte av rörstammar. Vi byter även ut befintligt trägolv mot nytt samt iordningställer alla övriga ytskikt.Några avslutade Projekt

Kv. Oxen Mindre – Döbelnsgatan/Johannesplan, Stockholm
Ytterligare en trapphusrenovering i centrala Stockholm där vi totalrenoverar i tidsenlig anda med fastighetens ålder och ursprung. Befintliga takmålningar konserveras samt väggar målas i starka och tydliga nyanser för att skapa ett unikt utseende. Projektet i nära samarbete med arkitekter från 2BK Arkitekter med stort engagemang och kunskap.

Brf: Längta – Edsby, Upplands Väsby
Nu är vi helt klara med nybyggnadsprojektet av bostäder åt Ikano bostad AB. Alla 33 radhuslägenheter är fullt färdiga med en inflyttning som har skett i 3 etapper allt eftersom bostäderna har färdigställts.

Kv. Grönlandet – Drottninggatan/Wallinggatan, Stockholm
Iordningställande av kontors- samt mötesrum för Transitio under Hufvudstadens ledning. Med en förändrad planlösning samt nya installationer och ytskikt har lokalen nu fått nytt liv.


NYHETER


Kv. Oxhuvudet 11

Här har vi precis påbörjat en marknadsanpassning för Hufvudstadens räkning. Lokalen ligger högst upp i fastigheten och ansluter till ett fläktrum som ska uppdateras senare i år.

Brf. Längta

Projektet är nu helt avslutat och samtliga bostäder är inflyttade. Det har varit en lång resa med leveranspåverkan p.g.a. världsläget. Vi har i ett nära samarbete med beställaren Ikanobostad löst dessa och lyckats avsluta projektet helt enligt avtalad tid.


Nya projekt åt Hufvudstaden!

På uppdrag av Hufvudstaden utför vi diverse marknads- samt hyresgästanpassningar såväl i tomma lokaler samt lokaler med pågående verksamhet i fastigheterna Kv. Grönlandet 11 samt Kv. Svärdfisken 2

Kv. Oxen Mindre & Kv. Sjölejonet

Vi har under det senaste året färdigställt 2st trapphusrenoveringar på adresser i centrala Stockholm med mycket goda resultat. Totalt 6st trapphus och entréplan.
PROJEKTROT

Kv Grönlandet 11, vån. 2 tr

Marknadsanpassning av lokal inkl. justering av lokalens omfattning genom att bygga om ett rum till grannlokalen (ändrad lokalavskiljande läge samt brandcell).

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 320m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv Svärdfisken 2, 5tr

Marknadsanpassning av kontorslokal på Olof Palmes gata i Stockholm. Entreprenaden innefattar allt från rivning, nya el- & vvs installationer till färdiga ytskikt (målning, golv, u-tak & kakel).

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 200m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Brf Sandskogen

Fasadrenovering av bostadsradhus inkl. utbyten av befintliga balkongstaket samt panelbyten på garage längor på ett bostadsområde (Brf Sandskogen) i Nynäshamn.

Vår roll: Byggentreprenad

Yta/omfattning: 97 lägenheter och radhus samt garagelängor och förråd.

Beställare: Måleri Allsvenskan AB (Brf Sandskogen genom HSB Södertörn)Kv Grönlandet 11, vån. 6tr

Hyresgästanpassning av kontorslokal i centrala Stockholm. Entreprenaden innefattar först rivning för ny planlösning, nya el- & vvs installationer samt färdigställande av alla ytskikt.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 450m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Oxen Mindre

Projektet omfattar totalrenovering av 3 st trapphus, på Johannesplan/Döbelnsgatan i Stockholm.

Vår roll: Totalentreprenad samt samordningsansvariga för beställarens sidoentreprenader.

Yta/omfattning: 3 st trapphus från källare (-3) till plan 6 (vindsplan) från 2 st gatuentréer.

Beställare: Brf Oxen Mindre 27 & 28

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Tegelbruket

Gips- och stomkomplettering av butikslokaler samt byggnad av skärmtak/storfront vid butiks entréerna.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: ca 10 000 kvm

Beställare: In3prenör AB


Kv. Sjölejonet

Total trapphusrenovering av 4 st trapphus på Döbelnsgatan i Stockholm.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 4 st trapphus á 5-6 våningar, fördelade på 2 portar i gatu- samt gårdshus.

Beställare: Brf. Sjölejonet

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Hästhuvudet 13

Marknadsanpassningar som övergått till hyresgästanpassning på 2 olika våningsplan, centralt beläget invid Hötorget i Stockholm.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 2 lokaler på olika våningsplan om ca. 300 kvm.

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Achilles (plan 2)

Marknadsanpassning som övergått till hyresgästanpassning vid Slussen/Gamla Stan.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 840 kvm

Beställare: Hufvudstaden AB


Kv. Tellus 5 (BVC/MVC)

Entreprenaden omfattade lokalanpassning av barnavårdscentral och mödravårdscentral på plan 8.

Vår roll: Generalentreprenad

Yta/omfattning: ca 1050m2

Beställare: KB Maren c/o Stadsrum Fastigheter AB

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Svärdfisken 2 (plan 4)

Hyresgästanpassning i form av Hufvudstadens koncept, REDO, i centrala Stockholm.

Vår roll: Generalentreprenad

Yta/omfattning: ca 165m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Skjutsgossen 12

Gips- och stomkomplettering i kontorslokaler centralt beläget på Södermalm.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 34 000m2

Beställare: Arcona AB


Kv. Achilles (plan 2)

Marknadsanpassning av kontorslokaler i Gamla Stan.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 840 m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Achilles (plan 5)

Marknadsanpassning av kontorslokaler i Gamla Stan.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 130m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Grönlandet Södra 11

Tidigare ambassad längst Drottninggatan marknadsanpassas för framtida hyresgäster.

Vår roll: Totalentreprenör Bygg

Yta/omfattning: ca 600m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Byggledning: Funktionskompaniet AB


Kv. Svärdfisken 2 (plan 1)

Marknadsanpassning av kontorslokaler ovanför biograf Skandia på Drottninggatan 82.

Vår roll: Totalentreprenör Bygg

Yta/omfattning: 433m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Rosstorp 2

Ombyggnation av det befintliga vård- och omsorgsboendet Rosstorp beläget i Rönninge.

Vår roll: Totalentreprenör

Yta/omfattning: 4715m2

Beställare: Stenvalvet 212 Rönninge Rosstorp AB

Byggledning: Forsen AB

SATS Hornstull

Renovering av SATS Hornstull innefattande omklädningsrum, reception, minisats, träningslokaler och lektionssalar.

Vår roll: Totalentreprenör

Yta/omfattning: ca 2200m2

Beställare: SATS Sports Club Sweden AB

Byggledning: Forsen AB


Kv. Lagern 4

Ombyggnad av lokaler till skolverksamhet samt LSS-boende. Montage av samtliga invändiga dörrar samt allt listverk. Leverans och montage av lös och fast inredning för skola och boende.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Beställare: Fabege AB

Byggledning: Forsen AB

Kv. Oxhuvudet 18

Hyresgästanpassning av kontorslokaler i centrala Stockholm. Entreprenaden består av allt från rivning till färdigställande av nya ytskikt.

Vår roll: Utförandeentreprenad

Yta/omfattning: ca 500m2

Beställare: Hufvudstaden AB

Kv. Kryssaren 1

Ombyggnad av skolverksamhet till 6st lägenheter samt renovering av aktivitetsrum, övernattningslägenhet och tvättstuga.

Vår roll: Totalentreprenad

Beställare: Brf. Parken


Stenmoskolan

Objektet omfattar ombyggnad och tillbyggnad av skola. 4 st befintliga entréer byggs ut. Nytt ventilationssystem installeras där de två befintliga fläktrummen på tak ersätts med ett nytt. Ombyggnation av storkök samt ny planlösning i matsal. Akustikåtgärder i matsal och vissa klassrum. Samtliga fönster och ytterdörrar byts ut. Passersystem installeras.

Vår roll: Generalentreprenad

Beställare: Huge Fastigheter AB

Byggledning: Erfator

Kv. Spelbomskan plan 12-13

Ombyggnad av kontor.

Vår roll: Totalentreprenad (Bygg)

Yta/omfattning: 1500m2

Beställare: Folksam Ömsesidig Sak- & livförsäkring c/o Newsec

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Nederland

Renovering och ombyggnad på förskoleverksamhet.

Vår roll: Totalentreprenad

Beställare: Wallfast AB

Byggledning: EBAB


Kv. Tullgården Hus U plan 4

Projekt: Ombyggnad av kontor samt hyresgästanpassning.

Vår roll: Totalentreprenad (Bygg)

Yta/omfattning: ca 1500m2

Beställare: Folksam Ömsesidig Sak- & livförsäkring c/o Newsec

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Höken

Renovering och ombyggnad av fotostudio.

Vår roll: Totalentreprenad

Beställare: Looklet AB

Byggledning: Funktionskompaniet

Kv. Formannen

Renovering och ombyggnad av kontorslokaler.

Vår roll: Totalentreprenad

Beställare: Looklet AB

Byggledning: Funktionskompaniet


Kv. Fiskaren Mindre 14

Projekt: Ombyggnad av kontor samt allmänna ytor.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: ca 500m2

Beställare: FAB Fiskargatan


NYPRODUKTION

Kv Intervallet 12

Nyproduktion av flerbostadshus i Linköping

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: Nyproduktion av en huskropp med 42 st lägenheter fullt färdiga inkl. tillhörande tekniska utrymmen.

Beställare: Granvik Bygg AB

Byggledning: Viktor Källberg Byggnadskonsult AB

Brf. Längta

Här har vi bygg 33 st nyproducerade radhuslägenheter.Dessa är byggda i huskroppar om 3 resp 6 lägenheter i Upplands Väsby.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: Totalt 33 st lägenheter. Lägenheterna varierar i storlek mellan 110 till 135 kvm.

Beställare: Ikano Bostad AB

Brf Grönstenen

Vi bygger 18st nya radhuslägenheter fördelat på fyra huskroppar. Entreprenaden innefattar projektering, grundplatta, montage av stomme, stomkomplettering samt installationer.

Vår roll: Totalentreprenör

Yta/omfattning: ca 1900 m2

Beställare: FB Bostad ABKv. Ålderspresidenten 1

Ålderdomshem i Bagarmossen som utökas med 20st nyproducerade lägenheter i anslutning till befintligt hus. Efter färdigställande av nyproduktionen går projektet över i renovering och ombyggnad av befintliga lägenheter, allmänytor och personalutrymmen.

Vår roll: Generalentreprenad

Yta/omfattning: Totalt byggyta 3760 m2, Tillbyggnad 1660 m2, Ombyggnad 2100 m2.

Beställare: Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne

Byggledning: AB Husteknik

Kv. Täppan

Nyproduktion av 14st lägenheter ovanpå befintligt bostadshus. Entreprenaden innefattar även renovering av hela fasaden samt byte av ca 900 fönster.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 1800 m2

Beställare: Brf Täppan

Byggledning: Funktionskompaniet AB

Kv. Komministern 5

Nyproduktion av ungdomsbostäder.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 1050 m2

Beställare: AB Botkyrkabyggen


Kv. Dioriten 1

Nyproduktion av ungdomsbostäder.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 1250 m2

Beställare: AB Botkyrkabyggen

Kv. Opalen 2

Nyproduktion av ungdomsbostäder.

Vår roll: Totalentreprenad

Yta/omfattning: 1650 m2

Beställare: AB Botkyrkabyggen

Brf. Solstrålen, Älvsjö

Byggande av två parhus (bostadsrätter), 210+210 kvm, innehållande fyra lägenheter BRA i bostad samt två förrådsbyggnader med fyra lägenhetsförråd.

Vår roll: Vi utförde invändig stomkomplettering och installationer.

Yta/omfattning: 420 m2

Beställare: Hemgården


Kv. Elektra 20

Nybyggnad av 8000 m2 affärshus.

Vår roll: Vi utförde invändiga gipsväggar och håltagning för fasadöppningar i ruukki-väggar.

Yta/omfattning: 8000 m2

Beställare: Wäst-Bygg AB

Björnkulla äldreboende, Huddinge

Äldreboendet Björnkulla i Huddinge byggdes åt Huge Fastigheter. Det finns totalt 72 st platser på demensboende och ålderdomshem där alla lägenheter har kokvrå, dusch och toalett, och varje avdelning har gemensamt vardagsrum och kök samt direkt utgång till innergårdar och uteplatser. Byggnaden är miljöklassat till nivå SILVER.

Vår roll: Tätt hus-entreprenad vid nybyggnation av äldreboende. Entreprenaden innefattade ytterväggs- samt ytt

Yta/omfattning: 6400 m2

Beställare: Arcona

Hotell J, Nacka Strand

Hotel J i Nacka Strand byggdes ut med en ny-/tillbyggnad som gav 113 nya rum, lounge, konferensrum och garage. Byggnaden uppfördes med höga miljökrav och miljöprogrammet innefattade både krav på klassning Guld enligt ”Miljöklassad byggnad”, och 50 % lägre energikrav än BBR samt en certifiering enligt Green Building.

Vår roll: Delad entreprenad där vi var ansvariga för den invändiga stomkompletteringen på alla sju våningarna.

Yta/omfattning: 6000 m2

Beställare: Arcona


Brf. Fiskmåsen, Huddinge

Nyproduktion av två parvillor samt två fristående förrådsbyggnader. Det ena huset byggde vi i lösvirke och det andra huset byggde vi med prefab.

Vår roll: Totalentreprenad där vi ansvarade för allt inom bygg samt samordning av installatörer.

Yta/omfattning: 350 m2

Beställare: Hemgården

Kv. Kullen, Ekerö

Ett äldreboende och demensdagvård skulle utökas och en helt ny och modern byggnad uppfördes. Det blev 24 nya lägenheter och 15 platser för demensdagvård.

Vår roll: Samordnande generalentreprenad, där vi hade ansvar för allt inom bygg samt samordning av installatör

Yta/omfattning: 2100 m2

Beställare: Ekerö Kommun

Brf. Ärlan, Stora Essingen

Byggande av två radhus med tre respektive fem lägenheter samt utvändiga förråd och miljöstation.

Vår roll: Utförandeentreprenad där vi utförde komplett invändigt färdigställande av 8 lägenheter BRA i bostad,

Yta/omfattning: 1203 m2

Beställare: Hemgården


Modevaruhuset, Vällingby C

Projektet omfattar nybyggnation av en inomhusgalleria i två plan med ett 14 meter högt atrium. Huset utformades som ett entreprenörsvaruhus med ett flertal fristående butiker och restauranger. Nybyggnationen var ett av Sveriges största och mest komplicerade projekt, och inkluderade hänsyn för kulturhistorisk integration. Modevaruhuset Kfem utsågs dessutom till världens främsta byggnad för shopping vid arkitekturfestivalen i Barcelona 2008.

Vår roll: Utförandeentreprenad med ansvar för hela den invändiga stomkompletteringen.

Yta/omfattning: 8500 m2

Beställare: Svenska Bostäder

Tibblehemmet, Täby

Äldreboendet utökades med en nyproduktion av 72 nya lägenheter och två underjordiska garagevåningar.

Vår roll: Delad entreprenad där vi ansvarade för invändig och (delvis) utvändig stomkomplettering i

Yta/omfattning: 8400 m2

Beställare: ArconaVÅR ORGANISATION

Organisationen består av flera bolag i en koncern. Alla verkar i byggsektorn med en uppdelad verksamhet med fokus på olika delar av byggprocessen.

PBAB utför entreprenader – både general- & totalentreprenader – inklusive allt från kalkyl- kvalitetsansvarig till projektledning, samordning av under- och sidoentreprenörer samt tidsstyrning och inköp.

PBAB utför även byggledning exempelvis som byggherrens eller entreprenörens byggombud.

Lövdalens Bygg AB utför byggarbeten, byggentreprenader och byggservice.

Båda företagen arbetar huvudsakligen inom ROT-sektorn, det vill säga med projekt som rör renovering, om- och tillbyggnad. Vi jobbar även med restaureringar av kulturskyddade fastigheter samt hyresgästanpassning. Vårt huvudsakliga geografiska verksamhetsområde är Storstockholm och våra kunder är bland andra Svenska Bostäder, Arcona, Linco Fastighets AB och AP-fastigheter i kategorin större fastighetsägare/förvaltare. Bland våra kunder återfinns även olika privata företag. Dessutom utför vi uppdrag åt privatpersoner med högt ställda krav på kvalitet och specialanpassningar.

AFFÄRSIDE & VISION

PBAB:s affärsidé är att med hög kvalitet och helhetssyn leda och styra byggprojekt inom ROT och nyproduktion på entreprenaduppdrag från fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.

Lövdalens Byggs affärsidé är att utföra byggentreprenader och byggservice med hög kvalitet och helhetssyn till fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.

Vår vision är att bli den naturliga samarbetspartnern för allt inom bygg.

Vår framgångsfaktor är att allt vi gör, gör vi med hög kvalitet, stort ansvar och med fokus på kunden.

HISTORIA

Lång erfarenhet blandad med ny entusiasm

1962 bildade byggmästare Pekka Suvijärvi sitt företag Lövdalens Snickeri & Villaservice, efter att snabbt lärt sig ett genuint traditionellt byggmästarhantverk av sina farbröder Sven och Gösta. Företaget började med att bygga villor söder om Stockholm och gick efter ett tag över till att mer renovera och senare bygga industrilokaler. Efter femton framgångsrika år ombildades företaget till ett aktiebolag och fortsatte växa, med allt starkare inriktning mot stomkompletteringar i kommersiella lokaler och kulturskyddade fastigheter, något som det visade sig att vi var riktigt duktiga på. Dessutom gillade kunderna vår skyhöga servicegrad. Med Pekka i spetsen hade vi redan från början ett starkt fokus på våra kunder och en vilja att framställa och förverkliga deras visioner, och detta genomsyrar fortfarande hela vår verksamhet.

Allt har emellertid inte varit lätt, ibland har vi varit tvungna att anpassa kostymen efter konjunkturen och vi har mött både svårigheter och snårigheter. Vår förmåga till nytänkande och utveckling, samtidigt som vi har tagit tillvara på lärdomar och kunskaper, har lett till att vi hela tiden blivit bättre och vet att utmaningar inte betyder problem, utan bara betyder nya möjligheter.

Med det nya millenniet kom ett generationsskifte och en organisationsförändring. Peter Blomqvist tog över VD-rollen. Bolagen delades upp i två för en ökad tydlighet där PBAB fokuserar på styrning och projektledning och Lövdalens Bygg fokuserar på byggentreprenader och byggservice. Idag är vi ett levande familjeföretag med en anda av ansvar, personlighet och stort engagemang för varandra, våra kunder och allt vi gör. Expansionen fortsätter och framöver ser vi en positiv utveckling både av marknaden och av företaget.

KVALITET, MILJÖ & ARBETSMILJÖ

Hög kvalitet uppfyller hårda krav

Vi ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda bygguppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Det omfattande kvalitetstänkandet präglar hela vårt sätt att arbeta och gör att vi kan uppfylla de krav som ställs. Samtidigt som våra båda bolag byggt upp en hög kompetens och lång erfarenhet, förnyar och förbättrar vi oss ständigt för att kunna ligga i framkant när det gäller byggmetoder, material och teknisk utveckling.

Såväl PBAB bolagen som Lövdalens Bygg jobbar med en kvalitetspolicy och ett väl genomarbetat kvalitetsledningssystem som överstämmer med ISO 9001 och utvecklas genom regelbundna uppföljningar och genom att uppmuntra nytänkande.

Miljöansvar för långsiktig hållbarhet

Vi tar ett aktivt miljöansvar och vi strävar efter att minimera verksamhetens miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vi hushåller med naturens resurser och tänker på långsiktig hållbarhet. Vårt miljöarbete överstämmer med ISO 14001. Det omfattar såväl våra egna miljökrav på oss själva, leverantörer och entreprenörer som samråd och samarbete med våra beställare. Vid samtliga uppdrag som vi utför finns system för att säkerställa att avsedd miljökvalitet uppnås, och vi följer givetvis gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Bra arbetsmiljö – bra arbetsliv

Vi tror att nöjda och friska medarbetare gör ett bättre jobb. Därför satsar vi på att ha en bra arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt som socialt, och det har gjort att vi haft otroligt få arbetsrelaterade skador – bara ett fall på snart 50 år! Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet och modern skyddsutrustning. Dessutom arbetar vi förebyggande genom utbildningar, genom riskbedömningar och genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Erfaren eldsjäl eller praktikant?

Vi förstärker gärna vårt lag med fler drivkraftiga, skickliga och lagspelande eldsjälar. Om du upplever att du har det lilla extra, tveka inte att höra av dig till oss. Självklart gäller det även studenter som söker praktikplatser.

Intresserad? Kontakta Felix Blomqvist på 0701-68 89 70 eller felix@lovdalensbygg.se